Lettre d'information

محصولات › دستگاه های اندازه گیری و سنجش › اندازه گیری ویسکوزیته 

اندازه گیری ویسکوزیته

دریافت اطلاعات
ویسکوزیته اندازه گیری مقاومت یک سیال در برابر جریان است.
یکی از مهمترین خواص یک سیال می باشد و نقش برجسته ای در صنایع مختلف ایفاء می کند.
ساده ترین نوع ویسکومتر، 
ویسکومترهای شیشه ای (Capillary Viscometer) می باشند که این شرکت انواع مختلف این نوع ویسکومترهای موئین را از برند CANNON امریکا وارد و به مصرف کنندگاه مختلف ارائه می نماید. 

با توجه به تحریم ها، تأمین ویسکومترهای خاص که مهمترین برندهای مطرح آن هیدراموشن انگلیس (Hydramotion) و بروکفیلد امریکا  (Brookfield Engineering)می باشند با سختی و گاهی غیر ممکن بود.
در حال حاضر برندهای معتبر ویسکومتر و رئومتر که عبارتند از:  اهمیت اندازه گیری ویسکوزیته تا آنجاست که ویسکوزیته نفت خام توانایی ما را جهت پمپاژ و خارج نمودن آن از زمین تحت تاثیر قرار می دهد، ویسکوزیته و فراریت یک سوخت بر چگونگی پودر کردن آسان آن جهت تزریق اثرگذار می باشد، ویسکوزیته یک روان کننده بر توانایی آن جهت محافظت از موتور تاثیرگذار می باشد. این ویژگی مهم در اندازه گیری مواد غذایی، رنگ، پوشش های پلیمری و دیگر صنایع که سیالیت یک محصول مهم و یا کاربرد ویژه دارد مورد استفاده قرار می گیرد. برای موادی که ویسکوزیته آنها با جریان یافتن تغییر می کند از ویسکومتر ویژه ای به نام رئومتر استفاده می گردد.
انواع اندازه گیری ویسکوزیته