Lettre d'information

خدمات مهندسی 

خدمات مهندسی خدمات مهندسی
الف – مهندسی پایه (Basic Design)
 
این شرکت با بهره گیری از تجارب ارزشمند پرسنل ارزنده خود قادر است کلیه موارد مهندسی پایه و طراحی فرآیند های مختلف را بر اساس اطلاعات دریافتی از لایسنسوربه انجام رساند. این بخش از کار شامل و نه محدود به موارد زیر می باشد:
 
 •  تعیین مشخصات و وضعیت فرآیند 
 •  دیاگرام جریان فرایند و سرویسهای جانبی و و موازنه انرژی و مواد در شرایط مختلف عملیات(PFD) 
 •  نمودارهای خطوط لوله و ابزار دقیق(P&ID)
 •  داده برگ ها و مشخصات فنی تجهیزات دوار و ثابت (Data Sheets)
 •  لیست تجهیزات و لوله ها
 •  داده برگ های ابزار دقیق 
 •  مشخصات کاتالیست ، مواد شیمیایی و تصفیه پسماند
 •  تهیه جانمایی اولیه پروژه 
 •  تهیه دستورالعمل های عملیات راه اندازی و بهره برداری
 
در راستای انجام مهندسی پایه، پیشرفته ترین نرم افزارهای شبیه  سازی در اختیار بوده و مورد استفاده قرار میگیرند.
 
ب – مهندسی تفصیلی
 
مهندسی تفصیلی در واقع مرحله بعدی مهندسی پایه می باشد که هدف کلی آن عبارت است از:
تهیه نقشه های اجرا و نصب کلیه تجهیزات، تهیه نقشه های لوله کشی و ایزومتریک, تهیه نقشه های برق و ابزار ودقیق، مستند سازی کلیه اطلاعات, تهیه و تدارک کالاهای پروژه با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه, و برنامه ریزی کار جهت اجرای عملیات در کمترین زمان ممکن می باشد. انجام مهندسی تفصیلی هر پروژه در بخشهای مهندسی به شرح زیر تحت مسئولیت مهندسین راهبری که برگزیده شده و زیر نظر ستاد پروژه فعالیت می کنند انجام می گردد.  گردش کار مهندسی تفصیلی  بر بستر نرم افزار جامع مدیریت پروژه که توسط شرکت ایلیا تجهیز رادمان تهیه گردیده و بر مبنای گردش کار و فرآیندهای تعریف شده می باشد انجام می شود.
انجام خدمات مهندسی این شرکت را قادر می سازد تا زنجیره ارائه خدمات به مشتریان و پروژه های بزرگ را تکمیل نموده و در یک قرارداد واحد مجموعه خدمات مورد نیاز ارائه گردد.
مشاور عمومی پروژه
تجارب طولانی پرسنل شرکت خوارزمی این زمینه را فراهم ساخته است که این شرکت بتواند در زمینه اجرای پروژه های بزرگ مشاوره فنی در مراحل زیر به مشتریان ارائه نماید.
 
انتخاب تکنولوژی
 • عقد قراردادهای دانش فنی و خرید لیسانس
 • انجام طراحی پایه، تفصیلی، خدمات فنی تدارکات، تدارکات، نصب و راه اندازی
 • بررسی طرحهای افزایش تولید واحدهای در دست بهره برداری
 • ارائه خدمات نظارت بر عملیات مهندسی، ساخت و اجرا
 • انجام مطالعات امکان سنجی
 • بهینه سازی مصرف انرژی در واحد ها
 •  انجام خدمات تدارکات تجهیزات و مواد